Rada Naukowa

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza, wieloletni Dyrektor Instytut Żywności i Żywienia

Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza, wieloletni Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia. Lekarz, internista, gastroenterolog, wieloletni ekspert ds. żywienia, aktywności fizycznej i otyłości WHO, Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Autor ponad 1000 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 146 zawartych na liście filadelfijskiej oraz ponad 40 książek. Kierował wieloma grantami naukowymi, programami badawczymi i wdrożeniowymi dot. wpływu żywienia i stylu życia na zdrowie i leczenie chorób (głównie otyłości i nowotworów złośliwych).

CZYTAJ DALEJ

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Komisji Profilatyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, Członek Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka, Członek Komisji Medycznej PKOl.

Redaktor Naczelny gazety "Kardioprofil", Przewodniczący Rady Naukowej gazety "Medycyna Faktów".

Wielokrotnie odznaczany Nagrodami Rektora WUM i Ministra Zdrowia za działalność dydaktyczno-naukową.

CZYTAJ DALEJ

Dr n. med. Sławomir Murawiec, Specjalista psychiatra, Redaktor Naczelny kwartalnika "Psychiatria"

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, specjalista terapii środowiskowej. W latach 1996 – 2013 pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, między innymi na stanowisku adiunkta III Kliniki Psychiatrycznej i Kierownika Mokotowskiego Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria”, Przewodniczący Zarządu Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Członek- Założyciel International Neuropsychoanalysis Society.

CZYTAJ DALEJ

Dr hab. n. o zdrowiu Regina Wierzejska

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, obecnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Autor wielu badań i publikacji, dotyczących wpływu sposobu żywienia na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży.

Ekspert w dziedzinie prawa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, w tym suplementów diety. Recenzent artykułów naukowych w wielu czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a także wykładowca akademicki. Dietetyk, o wieloletnim doświadczeniu w pracy z pacjentem. 

CZYTAJ DALEJ

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Działalność organizacyjna: Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Prorektor ds. Dydaktyki w SGGW (kadencja 2005- 2008; 2008-2012); Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (kadencje 2000-2003; 2003-2005; 2012-2019); Prodziekan ds. Rozwoju (1984-1987), Prodziekan ds. Dydaktyki (1993-1997), Pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych w zakresie żywienia człowieka i wiejskiego gospodarstwa domowego (1984-1987); Kierownik Katedry Ekonomiki Konsumpcji i Gospodarstwa Domowego (1997-1999); Kierownik Zakładu Badań Konsumpcji (od 2000 roku); jest Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia oraz Przewodniczącą Rady Naukowej Przeglądu Gastronomicznego.

CZYTAJ DALEJ

Dr n. med. Anna Barczak, specjalista neuropsycholog kliniczny

Od 2001 r. zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSWiA w Warszawie. Pełni rolę kierownika Platformy Badań Chorób Rzadkich Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Alzhimerowskiego. Współpracuje z warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii „Rozdroże”.
CZYTAJ DALEJ

Dr hab. n. med. Rafał Stec, kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny czasopisma „Personalized Oncology”

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia” Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 roku związany z onkologią, początkowo w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, a następnie w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
CZYTAJ DALEJ