Rada Naukowa

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (od 2004 r.) – absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dziś: Warszawski Uniwersytet Medyczny). W kolejnych latach: dr n. med. (1991) i dr hab. n. med. (1998). W roku 2004 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych.

Od 1985 r. pracuje w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, w której od 2005 r. pełni funkcję kierownika i ordynatora.

CZYTAJ DALEJ

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUM, Członek Komisji Profilatyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, Członek Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka, Członek Komisji Medycznej PKOl.

Redaktor Naczelny gazety "Kardioprofil", Przewodniczący Rady Naukowej gazety "Medycyna Faktów".

Wielokrotnie odznaczany Nagrodami Rektora WUM i Ministra Zdrowia za działalność dydaktyczno-naukową.

CZYTAJ DALEJ

Dr n. med. Sławomir Murawiec, Specjalista psychiatra, Redaktor Naczelny kwartalnika "Psychiatria"

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, specjalista terapii środowiskowej. W latach 1996 – 2013 pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, między innymi na stanowisku adiunkta III Kliniki Psychiatrycznej i Kierownika Mokotowskiego Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria”, Przewodniczący Zarządu Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Członek- Założyciel International Neuropsychoanalysis Society.

CZYTAJ DALEJ

Dr n. o zdrowiu Regina Wierzejska

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia. Autor wielu badań i publikacji, dotyczących wpływu sposobu żywienia na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży.

Ekspert w dziedzinie prawa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, w tym suplementów diety. Recenzent artykułów naukowych w wielu czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a także wykładowca akademicki. Dietetyk, o wieloletnim doświadczeniu w pracy z pacjentem. 

CZYTAJ DALEJ