Strefa eksperta

Spożywanie kawy a cholesterol

Kafestol i, w mniejszym stopniu, kahweol, to substancje naturalnie występujące w oleju zawartym w ziarnach kawy, które mogą podnieść poziom zarówno cholesterolu całkowitego, jak i cholesterolu LDL w surowicy krwi35. Czy i w jakim stopniu te diterpeny przenikną do parzonej kawy zależy od metody jej parzenia. W przypadku kawy parzonej po szwedzku, w kafetierce (ciśnieniowy czajnik do parzenia kawy) oraz kawy parzonej po grecku i turecku, składniki te mogą dostać się do naparu, natomiast w kawie filtrowanej są w większości zatrzymywane w filtrze. Kawa rozpuszczalna prawie w ogóle nie zawiera diterpenów. Espresso zawiera około połowy ilości diterpenów zawartych w niefiltrowanej kawie, jednakże ze względu na to, że espresso podawane jest w umiarkowanych ilościach, można spodziewać się znikomego wpływu diterpenów na poziom cholesterolu w surowicy krwi. Wpływ na poziomy cholesterolu jest przejściowy i zmniejsza się po zaprzestaniu spożywania kawy.

  • W przeprowadzonej w 2001 roku metaanalizie randomizowanych badań klinicznych stwierdzono, że badania używające kawy filtrowanej wskazały na niewielkie, w zasadzie znikome, zwiększenie poziomów cholesterolu w surowicy krwi36.
  • W badaniu przekrojowym przeprowadzonym w Norwegii oceniano poziomy cholesterolu całkowitego u populacji lapońskiej i norweskiej. Dane dotyczące spożywania kawy w tym badaniu zebrano za pomocą ankiet wypełnianych samodzielnie przez respondentów. W badaniu udział wzięło 5,647 mężczyzn i 6,347 kobiet. Tylko u Norwegów płci męskiej zaobserwowano statystycznie istotne powiązanie pomiędzy spożyciem niefiltrowanej kawy i poziomem cholesterolu, a u obydwu płci pomiędzy spożyciem dowolnej kawy i poziomem cholesterolu. Brak powiązania pomiędzy poziomem cholesterolu i spożyciem niefiltrowanej kawy u innych podgrup może być wynikiem małej liczby badanych37.
  • Przeprowadzony w 2013 roku przegląd badań wskazuje, że niefiltrowana kawa zwiększa stężenia cholesterolu LDL i trójglicerydów krążących we krwi, ale kawa filtrowana nie ma żadnego znaczącego wpływu na lipidy krwi9.
  • Przeprowadzone w 2013 roku badanie zarówno jasno, jak i średnio palonej kawy wskazuje natomiast, że kawa filtrowana przez filtr papierowy zwiększa poziom cholesterolu u zdrowych osób, dobrowolnie biorących udział w badaniu38.
  • W 2015 roku przeprowadzono badanie na kawach w stylu włoskim, takich jak espresso, i stwierdzono, że spożycie powyżej 2 filiżanek dziennie nie jest związane ze zmianami lipidów osocza39.