Strefa eksperta

Dane ogólne

Choroby układu sercowo-naczyniowego to nazwa schorzeń dotyczących serca i układu krążenia, w tym choroby wieńcowej serca, zawału serca i udaru mózgu.

W Europie choroby układu sercowo-naczyniowego (głównie choroba wieńcowa i udar mózgu) to główna przyczyna zgonów. Są one powodem 45% wszystkich zgonów (49% zgonów kobiet i 40% zgonów mężczyzn)1,2. Choroba wieńcowa powodująca 1.8 milionów zgonów rocznie i choroba naczyniowa mózgu prowadząca do 1.1 milionów zgonów rocznie są najczęstszymi przyczynami zgonów wśród chorób układu naczyniowo-sercowego2. Innymi słowy, choroby układu sercowo-naczyniowego przyczyniają się do ponad 4 milionów zgonów rocznie w Europie i co 7 sekund ktoś umiera z ich powodu3.

Przewiduje się, że choroby układu sercowo-naczyniowego pozostaną główną przyczyną zgonów i do 2030 roku prawie 23.6 milionów osób umrze w wyniku choroby układu sercowo-naczyniowego2.

Ogólnie rzecz biorąc, koszt leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego szacuje się na €196 miliardów rocznie w Unii Europejskiej.

Koszt leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w UE rozkłada się następująco: około 54% to koszty opieki medycznej, 24% straty w zakresie wydajności i 22% koszty związane z nieformalną opieką nad osobami ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego2.