Strefa eksperta

Spożywanie kofeiny zawartej w kawie a migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującym zaburzeniem rytmu serca, w którym udział biorą dwa przedsionki serca. Ludzie cierpiący na migotanie przedsionków zazwyczaj znajdują się w zwiększonej grupie ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Przeprowadzone jak dotąd badania wskazują, że nie ma powiązań pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem migotania przedsionków, sugerując, że regularne spożywanie kawy może wręcz zmniejszyć to ryzyko.

  • W pewnej metaanalizie obejmującej 228,465 badanych stwierdzono, że działanie kofeiny jest nieznacznie związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków. Analiza zależności dawka-odpowiedź wskazała, że częstotliwość występowania migotania przedsionków spadła o 6% na każde zwiększenie ilości spożywanej dziennie kawy o 300 mg/dziennie. Autorzy badania podsumowali, że szansa na powodowanie migotania przedsionków lub wpływanie na migotanie przedsionków poprzez spożycie kawy jest niewielka, podobnie jak zmniejszenie ryzyka wystąpienia migotania przedsionków jako skutek spożywania kawy24.
  • W trzech innych metaanalizach stwierdzono, że spożywanie kofeiny nie jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków, a wręcz może ono mieć wpływ ochronny25,26,27.
  • W prospektywnym badaniu kohortowym badano wpływ spożywania kofeiny na migotanie przedsionków u kobiet. Analiza objęła 33,638 kobiet z Badania Zdrowia Kobiet, które obserwowano przez średnio 14.4 lat i w tym okresie odnotowano 945 przypadków migotania przedsionków. Spożycie kofeiny w tym badaniu nie było powiązane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków. Wśród badanych średnio 81% kofeiny pochodziło z kawy28.

W przeprowadzonym wcześniej badaniu prospektywnym 47,949 osób w Danii, analizowano powiązania pomiędzy dziennym spożyciem kofeiny z kawy, herbaty, napojów typu cola, ziaren kakaowca i czekolady, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków. W okresie 6 lat obserwacji, u 373 mężczyzn i 182 kobiet wystąpiło migotanie przedsionków lub częstoskurcz komorowy. Autorzy badania nie znaleźli żadnych powiązań pomiędzy spożywaniem kofeiny i ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków. Głównym źródłem kofeiny w tym badaniu była kawa29.