Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Posiadane tytuły i stopnie naukowe: Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM) z 1983 r. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, doktor nauk medycznych (1988 r.) rozprawa doktorska pt.: „Nadciśnienie tętnicze graniczne i jego konsekwencje kliniczne". Doktor habilitowany w zakresie medycyny/kardiologii (2001 r.) na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Nieme niedokrwienie. Częstość występowania, warunkowania kliniczne i prognostyczne znaczenie w trzech grupach pacjentów”. Tytuł naukowy Profesora uzyskany w 2015 r.

Działalność na uczelni: Od 2006 r. Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUM. W latach 2005-2008 i w kadencjach lat 2012-2020 Prodziekan II WL WUM.

Działalność w instytucjach naukowych oraz międzynarodowa: 
Od 1985 r. członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (były Szef Sekcji Kardiologii Sportowej, Prezes Elekt Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, były członek Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej, były członek Zarządu/Skarbnik oddziału Warszawskiego Towarzystwa, obecnie Członek Komisji Profilatyki Zarządu Głównego), od 1992 r. członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (członek Zarządu i Sekretarz Oddziału Warszawskiego), od 1993 r. Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, a od 1996 roku członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
Od 1995 r. członek Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka. 
Od czerwca 2000 r. sekretarz Instytutu Diety Śródziemnomorskiej i Żywienia Funkcjonalnego. Z inicjatywy Rady Naukowej Instytutu został stworzony i opublikowany w styczniu 2001 r. dokument: „Apel o zdrowe żywienie i aktywność fizyczną”. Członek Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się w Warszawie we wrześniu 2001 r., pełniąc w nim funkcję skarbnika, podobnie jak w czasie VIII Jubileuszowego Kongresu PTK we wrześniu 2004 r. Od kilkunastu lat konsultant kardiologiczny COMS, a od 2007 r. członek Komisji Medycznej PKOl i Ekspert ds. kardiologii sportowej.

Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. 

Redaktor Naczelny gazety "Kardioprofil", Przewodniczący Rady Naukowej gazety "Medycyna Faktów".

Autor bądź współautor ponad 700 opracowań, opublikowanych w prasie naukowej. Wśród nich jest: 187 rozdziałów w książkach, 18 monografii, 74 prace oryginalne, ponad 170 prac poglądowych, oraz ponad 250 opublikowanych abstraktów zjazdowych.  W 181 z nich autor pierwszy lub jedyny, ok. ¼ ukazało się w piśmiennictwie anglojęzycznym. Współredaktor 17 książek z zakresu kardiologii, 4 materiałów multimedialnych dot. diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca. Twórca i redaktor naczelny dwumiesięcznika Kardioprofil, członkiem zespołów redakcyjnych 6 czasopism medycznych.

Odznaczenia i nagrody: Wielokrotnie odznaczany Nagrodami Rektora WUM i Ministra Zdrowia za działalność dydaktyczno-naukową. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązową Odznakę za Zasługi dla Polskiego Sportu, Medal 90-lecia PKOl.