Strefa eksperta

Kawa a zaburzenia pracy jelita cienkiego

Choroba wrzodowa dwunastnicy

Dwunastnica to początkowa część jelita łącząca się z żołądkiem, i ze względu na to jest ona nieustannie narażona na działanie kwasów żołądkowych, gdy treści żołądkowe są przemieszczane do dwunastnicy w celu kontynuowania procesu trawienia. Ściany dwunastnicy są chronione od kwasu żołądkowego dzięki obecności pokrywającego je śluzu, jednak infekcja lub spożywanie pewnych rodzajów leków, w tym leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, może prowadzić do zaburzenia produkcji tego śluzu.

Dostępne dowody nie wskazują na zależność pomiędzy spożywaniem kawy i wystąpieniem choroby wrzodowej dwunastnicy.

  • Pewne obszerne prospektywne badanie kohortowe 47,806 Amerykanów oceniło zależność pomiędzy kofeiną, alkoholem oraz paleniem tytoniu, a ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej dwunastnicy17. Żadne z tych czynników nie miało wpływu na znaczne zwiększenie ryzyka zachorowania. Przeprowadzone w 2012 roku badanie przekrojowe 8,013 zdrowych Japończyków także nie wskazało na żadne powiązanie pomiędzy spożywaniem kawy i chorobą wrzodową dwunastnicy11.
  • Inne badanie nie stwierdziło żadnej różnicy w zależności pomiędzy codziennymi nawykami związanymi z piciem kawy czy schematem dolegliwości występujących po spożyciu kawy u osób cierpiących na chorobę wrzodową dwunastnicy i osób w grupie kontrolnej20.

Wydzielanie płynów ustrojowych w jelitach

Płyny są istotne w procesie trawiennym, jako że umożliwiają rozkład substancji odżywczych do postaci płynnej, zanim zostaną one wchłonięte. Organizm człowieka codziennie wydziela około dziewięciu litrów soków trawiennych, z czego większość jest wchłaniania z powrotem do organizmu w czasie procesu trawienia.

Mało prawdopodobnym jest, aby spożycie dowolnego rodzaju pokarmów czy napojów miało istotny wpływ na całkowitą obojętność płynów wydzielanych w jelitach. Nie ma także żadnych dowodów na to, aby spożywanie kawy miało wpływ na wydzielanie płynów.