Strefa eksperta

Potencjalne mechanizmy działania

Istnieją epidemiologiczne dowody na to, że istnieje rzeczywista i proporcjonalnie odwrotna zależność pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem zachorowania na nowotwór wątroby. Takie samo stwierdzenie pasowałoby zapewne do zwłóknienia wątroby i alkoholowej marskości wątroby. Konieczne jest oczywiście znalezienie zadowalającego mechanizmu biologicznego, aby móc wyjaśnić i potwierdzić takie zależności.

Rola kofeiny

Dwa przeglądy naukowe18,32, a także artykuł z 2009 roku33 wskazują, że kofeina, a szczególnie jej główny metabolit, paraksantyna, może utrudniać syntezę czynnika wzrostowego tkanki łącznej (ang. CTGF) poprzez kaskadę cykli kontrolnych, które spowalniają rozrost tego typu tkanki, a tym samym rozwój zwłóknienia wątroby, alkoholowej marskości wątroby i choroby nowotworowej wątroby. Niektóre z badań epidemiologicznych nie wskazały jednak na takie powiązania ze spożywaniem herbaty, co wskazuje, że takie działanie może nie być w całości zależne od kofeiny (poprzez paraksantynę).

Inne składniki kawy

W badaniu z 2010 roku wspomniano także o potencjalnym wpływie zawartych w kawie kahweolu i kafestolu na zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwór wątroby34. Istnieją pewne dowody na to, że mają one działanie antynowotworowe.

W innym badaniu analizowano działanie zawartych w kawie kwasów chlorogenowych i kwasu kawowego, które wykazują działanie zapobiegające replikacji wirusa powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu B, zarówno in vitro, jak i in vivo35.