Strefa eksperta

Dane ogólne

Pęcherzyk żółciowy to miejsce przechowywania żółci, czyli płynu wydzielanego do jelita cienkiego, który jest wykorzystywany do emulgowania tłuszczów i wspomagania procesu ich trawienia. Ponad 80% kamieni żółciowych składa się z cholesterolu w formie stałej, a pozostałe z bilirubiny w formie stałej (głównego barwnika żółciowego). Kamienie żółciowe są zazwyczaj diagnozowane przy użyciu badania ultrasonograficznego, ale można je także wykryć na przykład przy pomocy badania RTG.

Około 80% osób cierpiących na kamicę żółciową przechodzi tę chorobę bezobjawowo (bezobjawowa kamica żółciowa). Niemniej jednak, w niewielkiej liczbie przypadków, kamienie żółciowe mogą powodować ostry ból brzucha (kamica objawowa). W takich przypadkach kamienie żółciowe mogą przyczyniać się do zapalenia pęcherzyka żółciowego i  prowadzić do kamicy żółciowej.

Według zebranych danych, w Europie kamica żółciowa dotyka pomiędzy 6-22% populacji1.

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych ponad 20 milionów osób choruje na kamicę żółciową2. Choć współczynnik umieralności wynikającej z kamicy żółciowej jest niski i wynosi 0.6%,  biorąc pod uwagę częstotliwość występowania tej choroby oszacowano, że w Stanach Zjednoczonych 1092 osoby zmarły z powodu kamicy żółciowej w 2004 roku3. Niemniej jednak liczba zgonów związanych z kamicą żółciową uległa stopniowemu zmniejszeniu z 5000 zgonów do 1950, spadając o ponad 50% pomiędzy latami 1979 i 2004, tym samym plasując kamicę żółciową na pierwszym miejscu listy chorób układu pokarmowego w Stanach Zjednoczonych, których wskaźnik umieralności znacząco spadł3.