Strefa eksperta

Wprowadzenie

  • Badania nad wpływem kawy, a szczególnie kofeiny, na równowagę wodno-elektrolitową organizmu, można podzielić na dwie oddzielnie kategorie: spożywanie kofeiny przez populację ogólną i spożywanie kofeiny podczas ćwiczeń.
  • Czarna kawa składa się w ponad 95% z wody15. Badania sugerują, że spożywanie umiarkowanej ilości kawy przyczynia się do dostarczenia organizmowi płynów i nie prowadzi do odwodnienia ani znacznej utraty płynów ustrojowych3-8. Na podstawie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie bezpieczeństwa kofeiny umiarkowane spożycie kawy jest zazwyczaj definiowane jako 3-5 filiżanek dziennie14.
  • Nawodnienie organizmu jest istotną kwestią: EFSA stwierdził, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożyciem wody a utrzymaniem prawidłowych funkcji poznawczych16. Choć kofeina ma nieznaczne i krótkotrwałe działanie moczopędne, nie jest ono wystarczająco silne, aby przeważyć korzyści wynikające z dostarczenia organizmowi płynów poprzez picie kawy5. Umiarkowane spożywanie kawy kofeinowej może zatem przyczynić się do utrzymania właściwego bilansu płynów3-8.
  • Wyniki badań sugerują również, iż umiarkowane spożycie kofeiny nie prowadzi do odwodnienia organizmu podczas ćwiczeń10-14 i że może poprawić osiągi wytrzymałościowe (EFSA). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w swej Opinii Naukowej w sprawie kofeiny stwierdził, że spożycie kofeiny nie wpływa na temperaturę ciała ani stan nawodnienia ponad to, czego można oczekiwać od warunków ćwiczeń14.