Strefa eksperta

Wytyczne dot. spożycia kofeiny w czasie ciąży

Ograniczanie spożycia kofeiny w czasie ciąży – badanie interwencyjne

Pewny przegląd literatury naukowej analizował podstawy kliniczne do ograniczenia spożycia kofeiny przez matkę ze względu na czynniki związane z płodem, noworodkiem i ciążą29. Po dokładnym przejrzeniu baz danych w poszukiwaniu opublikowanych i nieopublikowanych badań, randomizowanych badań kontrolnych i badań eksperymentalnych naprzemiennych, autorzy przeglądu zidentyfikowali tylko jedno badanie, które sprostało ich oczekiwaniom, pokazując tym samym, że brakuje dobrej jakości badań w tej dziedzinie. Autorzy przeglądu wybrali duńskie badanie spełniające kryteria badania kontrolnego: kobiety poniżej 20 tygodnia ciąży były losowo przydzielane do grupy spożywającej kawę rozpuszczalną zawierającą kofeinę (568 kobiet) i do grupy spożywającej bezkofeinową kawę rozpuszczalną (629 kobiet). Zaobserwowano, że zmniejszenie spożycia kofeiny u kobiet regularnie pijących kawę w drugim i trzecim trymestrze ciąży o średnio 182 mg/dziennie (około 2 standardowej wielkości filiżanek kawy) nie miało wpływu na wagę urodzeniową noworodka i długość ciąży. Według tego badania nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie lub zaprzeczenie skuteczności unikania kofeiny na poprawę wagi urodzeniowej noworodka i inne czynniki ciąży. Stwierdzono, że konieczne jest przeprowadzenie wysokiej jakości, podwójnie-ślepych randomizowanych badań kontrolnych w celu określenia, czy kofeina ma wpływ na czynniki związane z ciążą29.

Oficjalne wytyczne dot. spożycia kofeiny w okresie ciąży

Opublikowane w 2008 roku badanie, przeprowadzone przez Weng i współpracowników11, wywołało dyskusję w kwestii bezpiecznej ilości spożywanej kofeiny w czasie ciąży i doprowadziło do opublikowania zróżnicowanych wytycznych przez różne organizacje.

Sugerując się wynikami badania30 przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii w mniej więcej tym czasie, Agencja Norm Żywności (ang. Food Standards Agency) zasugerowała, że dopuszczalna górna granica spożywanej kofeiny u kobiet w ciąży to 200 mg dziennie z dowolnego źródła, i wytyczne te są także zalecane przez organizację March of Dimes w Stanach Zjednoczonych. W opublikowanej w 2015 roku przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności drugiej opinii naukowej także zalecono, aby kobiety w ciąży ograniczały spożycie kofeiny do 200 mg dziennie26.

*Standardowa filiżanka kawy zawiera  średnio 75-100 mg kofeiny.