Strefa eksperta

Dane ogólne

Uważa się, że wpływ spożywania kawy na sprawność fizyczną jest związany z działaniem kofeiny. Większość opublikowanych badań dot. sprawności fizycznej skupia się na działaniu kofeiny bardziej niż na działaniu samej kawy.

Kofeina jest uważana za ergogeniczny środek pomocniczy, tj. substancję poprawiającą zdolność do pracy i wykonywania ćwiczeń. W 1978 roku Costill i jego współpracownicy byli pierwszymi osobami, które udowodniły, że spożycie 330 mg kofeiny na godzinę przez rozpoczęciem ćwiczeń przy 80% maksymalnym zużyciu tlenu na ergometrze rowerowym zwiększyło okres czasu do nastąpienia wyczerpania7. Badania wskazują, że korzyści można zauważyć przy spożyciu bardziej umiarkowanych ilości kofeiny (około 3 mg/ kg masy ciała, lub 200-300 mg kofeiny) w całej gamie sportów, w tym sportów wytrzymałościowych, wydarzeniach typu stop-and-go (pl. zatrzymaj się i idź), takimi jak sporty grupowe czy sporty rakietowe oraz w sportach wysiłkowych, takich jak pływanie czy wioślarstwo1

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. EFSA) opublikował w 2015 roku drugą opinię naukową dot. bezpieczeństwa spożywania kofeiny i stwierdził, że „pojedyncze dawki kofeiny do 200 mg (około 3 mg/kg masy ciała) z dowolnego źródła nie zwiększają obaw związanych z bezpieczeństwem u dorosłej populacji ogólnej, nawet jeśli zażywane są na mniej niż dwie godziny przed intensywnymi ćwiczeniami fizycznymi w normalnych warunkach środowiskowych”6.