Strefa eksperta

Kawa w ciąży - Wprowadzenie

Wprowadzenie

  • Wczesna ciąża jest często związana z nudnościami, wymiotami i utratą apetytu (zazwyczaj określanymi mianem "objawów ciąży"), co z kolei może powodować zmniejszenie ilości spożywanej kawy, a także kofeiny zawartej w kawie1,6,7. Badania sugerują, że w przypadku prawidłowo rozwijającej się ciąży kobiety są bardziej skłonne do zmniejszenia ilości spożywanej kofeiny w odpowiedzi na przebieg ciąży niż kobiety, które poronią1. W związku z tym, zmniejszenie dawki spożywanej kofeiny może być skutkiem noszenia żywej ciąży.
  • Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w swojej opinii naukowej w sprawie kofeiny stwierdził, że kobiety w ciąży powinny ograniczyć spożycie kofeiny ze wszystkich źródeł do 200 mg dziennie w czasie ciąży [EFSA 2015]. Badania wskazują, że umiarkowane spożycie kofeiny (200 mg/dziennie*) nie zwiększa ryzyka wystąpienia nieprawidłowego przebiegu ciąży i gorszego stanu zdrowia noworodka [EFSA 2015]. Wniosek ten opiera się na prospektywnych badaniach kohortowych wykazujących zależny od dawki związek między spożyciem kofeiny w okresie ciąży a ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków związanych z wagą urodzeniową dziecka (tj. opóźnienie wzrostu płodu, wielkością noworodka, w stosunku do wieku ciąży) [EFSA 2015]. Niemniej jednak trudno jest określić związek pomiędzy kofeiną a zdrowiem rozrodczym, gdyż czynniki zakłócające, takie jak zmiany w diecie, palenie tytoniu, a także błędna lub nieprecyzyjna ocena czasu trwania narażenia na kofeinę może ograniczyć możliwość wyciągania jednoznacznych wniosków1.
  • Badania sugerują, że spożycie kawy nie jest związane z obniżoną płodnością1,3-5, przedwczesnym porodem15,17,18, śmiercią płodu1; czy też znacznie związane z wadami wrodzonymi2, 21-25, chociaż dalsze badania są potrzebne w celu potwierdzenia jakiegokolwiek sugerowanego związku z wrodzonymi wadami. Badania dotyczące utraty ciąży10-16 i wzrostu płodu1,2,13,20 dają pewne sprzeczne wyniki, zatem wymagane jest przeprowadzenie dalszych prac. Na przykład, podczas gdy w jednej z  publikacji sugeruje się, że umiarkowane spożycie kofeiny (tj. w ilości mniejszej niż 200 mg / dobę) nie wydaje się być istotnym czynnikiem powodującym poronienie15, inny artykuł sugeruje, że większe spożycie kofeiny (300 mg dziennie lub więcej) było związane ze zwiększonym ryzykiem późnego poronienia, chociaż autorzy odnotowują niepewność w sile związku14.

* Standardowej wielkości filiżanka kawy zawiera około 75-100 mg kofeiny.