Strefa eksperta

Kawa a zaburzenia pracy innych narządów

Pęcherzyk żółciowy

Pęcherzyk żółciowy to miejsce przechowywania żółci, czyli płynu wydzielanego do jelita cienkiego, który jest wykorzystywany do emulgowania tłuszczów i wspomagania procesu ich trawienia. Kamienie żółciowe to osad formujący się w pęcherzyku żółciowym, który w niewielkiej liczbie przypadków powoduje ostry ból brzucha (objawowa kamica żółciowa) i może przyczyniać się do zapalenia pęcherzyka żółciowego, prowadzącego do kamicy żółciowej.

  • W dwóch obszernych prospektywnych badaniach kohortowych zgodnie stwierdzono zależność odwrotnie proporcjonalną pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem wystąpienia objawowej kamicy żółciowej29,30. W innych badaniach zasugerowano, że wpływ kawy może być zróżnicowany, zależnie od stopnia rozwoju kamicy żółciowej.

Kawa i kofeina mogą się przyczyniać do powodowania skurczów pęcherzyka żółciowego, tym samym zapobiegając przeistoczeniu się niewielkich kryształków w duże kamienie żółciowe na początkowym etapie choroby. Jeśli jednak kamienie żółciowe już się wytworzyły, skurcz pęcherzyka żółciowego może być bolesny. Istnieją pewne dowody na to, że kawa wywiera taki wpływ poprzez kofeinę, jednakże konieczne jest przeprowadzenie większej ilości badań w celu potwierdzenia tej hipotezy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Kamica żółciowa” tutaj.

Wątroba

W badaniach analizujących zależność pomiędzy spożywaniem kofeiny i ryzykiem wystąpienia nowotworu wątroby stwierdzono zależność odwrotnie proporcjonalną.

  • Dowody z badań epidemiologicznych wskazują, że umiarkowane spożywanie kawy może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nowotworu wątroby, i ryzyko to zmniejsza się wraz ze zwiększeniem ilości spożywanej kawy18,31,32.
  • W przeglądzie badań naukowych, przeprowadzonym przez Międzynarodową Agencję do Badań nad Rakiem, stwierdzono, że dowody wskazują na stałą i istotną statystycznie zależność proporcjonalnie odwrotną pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem wystąpienia nowotworu wątroby18.
  • Dalsze badania epidemiologiczne, przeprowadzone na pacjentach cierpiących na inne schorzenia wątroby, wykazały korzystny wpływ umiarkowanego spożywania kawy na spowolnienie rozwoju choroby.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Czynności wątroby” tutaj.

Trzustka

Trzustka pełni różnorodne funkcje zarówno w układzie pokarmowym, jak i hormonalnym. Sok trzustkowy wydzielany przez trzustkę zawiera enzymy, które przyczyniają się do rozkładu tłuszczów, węglowodanów i białek w przewodzie pokarmowym.

  • Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem podsumowała, że spożywanie kawy nie jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu trzustki18. Światowy Fundusz do Badań nad Rakiem (ang. WCRF) przeprowadził przegląd ponad 50 badań naukowych i nie stwierdził zwiększenia ryzyka zachorowania na nowotwór trzustki wynikającego ze spożywania kawy33.
  • Dalsze badania także potwierdziły brak takiej zależności, a niektóre wręcz zasugerowały, że regularne spożywanie kawy jest powiązane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia nowotworu trzustki25,34-37.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Nowotwory” tutaj.