Strefa eksperta

Dane ogólne

  • Kofeina ma łagodne działanie stymulujące. Przez wiele lat analizowano w badaniach pozytywny wpływ kawy zawierającej kofeinę na koncentrację, zwiększenie czujności, polepszenie czasu reakcji czy pamięci.
  • W 2011 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ocenił znaczną ilość badań naukowych pod względem zaobserwowanego wpływu kofeiny na sprawność poznawczą i stwierdził, że istnieją wystarczające dowody naukowe na potwierdzenie zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy kofeiną i czujnością oraz koncentracją1.
  • Przeprowadzony w 2016 roku przegląd wpływu kofeiny i kawy na zdrowie mózgu wykazał, że kofeina działa pozytywnie na mózg: może zwiększyć czujność i przyczyniać się do dobrego samopoczucia, wspomagać koncentrację, poprawiać nastrój i ograniczać depresję. Kofeina może zaburzyć sen u wrażliwych osób, a także przyczyniać się do zaistnienia stanów lękowych u niewielkiej podgrupy wyjątkowo wrażliwych osób. Kofeina zdaje się nie prowadzić do uzależnienia, choć niewielka ilość osób może doświadczyć objawów odstawienia2.