Strefa eksperta

Spożywanie kawy a cukrzyca typu 2

Badania epidemiologiczne sugerują, że spożywanie 3-4 filiżanek kawy dziennie związane jest z około 25% zmniejszeniem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, w porównaniu do spożywania 2 filiżanek kawy lub niespożywania kawy w ogóle1,2.Badania wskazują również na zależność efektu od dawki15-17.

W systematycznym przeglądzie naukowym przeprowadzono metaanalizę 457,922 osób ogółem i 21,897 ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, pochodzących z ośmiu różnych krajów i stwierdzono statystycznie istotną zależność ujemną pomiędzy spożyciem kawy i wynikającym z niego ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 22. Analiza zależności dawka-odpowiedź wskazała, że każda dodatkowa filiżanka kawy, w ilości do 6-8 filiżanek dziennie, była związana z 5-10% obniżeniem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.

Dodatkowe badania epidemiologiczne i przeglądy naukowe z różnych krajów również potwierdziły istnienie zależności odwrotnie proporcjonalnej pomiędzy cukrzycą typu 2 i spożywaniem kawy3-13. Ponadto, 10-letnie badanie kontynuacyjne przeprowadzone przez Grecję podkreśliło znaczenie długoterminowego, normalnego picia kawy wobec wystąpienia cukrzycy14. Dalsze badania w zależności od dawki były także przeprowadzane. W badaniu z 2014 roku stwierdzono, że u badanych, którzy zwiększyli ilość spożywanej kawy o więcej niż jedną filiżankę kawy dziennie na przestrzeni 4 lat, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 było 11% mniejsze, podczas gdy u osób, które zmniejszyły ilość spożywanej dziennie kawy o jedną filiżankę, ryzyko to było o 17% większe15. Co więcej, metaanaliza badań prospektywnych stwierdziła 12% zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 przy każdych dodatkowych dwóch filiżankach kawy dziennie, i 14% zmniejszenie ryzyka przy zwiększeniu ilości spożywanej dziennie kofeiny o każde 200 mg. W badaniu tym zasugerowano także, że działanie kofeiny było silniejsze u kobiet niż mężczyzn16. W późniejszym systematycznym przeglądzie naukowym i analizie odpowiedzi na dawkę z 2014 roku stwierdzono, że ryzyko zachorowania na cukrzycę było zmniejszone o odpowiednio 8, 15, 21, 25, 29 i 33% przy spożyciu 1-6 filiżanek kawy dziennie17.

Wpływ niektórych polimorfizmów genetycznych na związek między spożyciem kawy i cukrzycą typu 2 rozważano w przeglądzie z 2016 roku i sugerowano, że dowody na ograniczenie ryzyka cukrzycy typu 2 u osób pijących kawę mogą być ograniczone, kiedy weźmie się pod uwagę profil genetyczny. Ustalenia te wymagają dalszego zbadania23.