Dr hab. n. med. Rafał Stec, kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny czasopisma „Personalized Oncology”

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia” Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 roku związany z onkologią, początkowo w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, a następnie w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Od września 2018 roku kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor naczelny czasopisma „Personalized Oncology”. Współautor ponad stu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz książek i podręczników o tematyce onkologicznej. 

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz ESMO (European Society for Medical Oncology). Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obszarem szczególnego zainteresowania pozostaje onkologia molekularna i precyzyjna oraz leczenie onkologiczne spersonalizowane (indywidualne) i interdyscyplinarne.