Strefa eksperta

Kawa a zaburzenia czynności jelita grubego

Perystaltyka jelit

Perystaltyka to proces skurczu mięśni w jelitach, który przyczynia się do przesuwania pokarmu wzdłuż jelita. Kawa może stymulować perystaltykę jelit w przypadku niektórych osób.

  • W badaniu obejmującym 99 osób zasugerowano, że kawa stymulowała ruchy jelit w 29% przypadków21.
  • W badaniu porównującym wpływ zwykłej i bezkofeinowej kawy na ruchy jelit w porównaniu do spożycia takiej samej ilości gorącej wody lub pełnego posiłku zawierającego 1,000 kalorii, stwierdzono, że wpływ kawy zawierającej kofeinę był tak samo istotny jak wpływ posiłku, 60% silniejszy niż wpływ wody i 23% silniejszy niż wpływ kawy bezkofeinowej22.
  • Dalsze badania wskazały, że mocna kawa i gorąca woda mają istotny wpływ na ruchy jelit23.

Nic nie wskazuje na to, aby kawa powodowała biegunkę u zdrowych osób i niemożliwym jest wyciągnięcie wniosków dotyczących roli spożywania kawy w wystąpieniu zaparcia, gdyż jest to zależne od przyczyny i nasilenia zaparcia.

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego to przewlekła choroba jelita, jednakże zazwyczaj trudno jest określić przyczynę jej wystąpienia. Objawy opisywane przez pacjentów to, między innymi, zaburzenia ruchów jelita, bóle brzucha i wzdęcia, a więc dolegliwości, które mogą także wystąpić u osób nie cierpiących na tę chorobę.

  • Badanie przesiewowe, będące częścią prac badawczych prowadzonych w Holandii, wskazuje na brak powiązań pomiędzy zespołem jelita drażliwego i spożywaniem kawy1.
  • Inne badanie ze Szwecji wskazuje, że 63% osób cierpiących na zespół jelita drażliwego przypisuje wystąpienie swoich objawów spożytym posiłkom, szczególnie bogatym w węglowodany i tłuszcze24. W tej samej grupie kawa była łączona z poważnymi zaburzeniami, takimi jak niestrawność czy ból żołądka, przez 10% pacjentów.

Nowotwór jelita grubego

W 2016 roku, Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem nie znalazła wystarczających dowodów aby stwierdzić, że istnieje powiązanie pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem wystąpienia nowotworu jelita grubego18.

  • W czterech obszernych przeglądach literatury naukowej nie znaleziono żadnego związku pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem wystąpienia nowotworu jelita grubego, a wręcz zasugerowano, że umiarkowane spożywanie kawy może mieć korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowania na ten rodzaj nowotworu25-28.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Nowotwór” (ang. Cancer) na stronie internetowej Coffee and Health (ang. Kawa i Zdrowie), po kliknięciu tutaj.

Inne zaburzenia pracy jelit

Istnieje wiele innych rodzajów zaburzeń pracy jelit, a ich przyczyny mogą być różnorodne, w tym zapalenie uchyłków jelita, nieswoiste zapalenie jelit, z czego najczęściej występującymi dolegliwościami są choroba Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Nie ma żadnych dowodów na to, że kawa wpływa na przebieg którejkolwiek z tych chorób.