Dr n. med. Sławomir Murawiec, Specjalista psychiatra, Redaktor Naczelny kwartalnika "Psychiatria"

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, specjalista terapii środowiskowej. W latach 1996 – 2013 pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, między innymi na stanowisku adiunkta III Kliniki Psychiatrycznej i Kierownika Mokotowskiego Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoRedaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria”, Przewodniczący Zarządu Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Członek- Założyciel International Neuropsychoanalysis Society.

Autor ponad 200 artykułów i 25 rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich (oraz zbliżonej ilości publikacji w innych, nierecenzowanych czasopismach medycznych, abstraktów, streszczeń wystąpień, broszur dla lekarzy i pacjentów). Redaktor (wraz z dr C. Żechowskim) książki: „Od neurobiologii do psychoterapii” (IPiN Warszawa 2009) oraz zbioru wywiadów „Z psychiatrami o psychiatrii” (Viamedica, Gdańsk 2012). Współautor książek „Depresja 2016” i „Depresja 2017” (wraz z dr P. Wierzbińskim, Viamedica).

Laureat nagrody im. Stefana Ledera (2014) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji (2014). Współautor raportu: „Priorytetowe działania w obszarze zdrowia psychicznego na lata 2016- 2020” (Autorzy: Kalbarczyk P.W., Murawiec S., Kalbarczyk M. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia. Grudzień 2016 r.)

Przedmiotem działalności publikacyjno-edukacyjnej są głównie: subiektywne i psychologiczne aspekty farmakoterapii w psychiatrii, analiza działania leków w trakcie psychoterapii, zagadnienia współpracy pacjentów w leczeniu, subiektywna odpowiedź na leki w schizofrenii, konceptualizacja biologicznych i psychologicznych faz działania leków psychotropowych, neuropsychoanaliza, integracja wiedzy neurobiologicznej i psychodynamicznej w psychiatrii, analiza mechanizmów powstawania urojeń, psychiatria oparta na doświadczeniu, subiektywne przeżywanie pewnych aspektów zaburzeń depresyjnych.