Strefa eksperta

Oddziaływanie składników kawy na zdrowie kości

Kofeina

Oddziaływanie składników kawy na zdrowie kości jest niejasne. Jednakże zasugerowano, że istnieje związek pomiędzy spożyciem kofeiny i gęstością mineralną kości.

W modelach zwierzęcych spożycie kofeiny może skutkować niedoborem wapnia spowodowanym wzmożonym jego wydalaniem. Homeostaza kości jest osiągana dzięki równowadze pomiędzy formowaniem się kości i ich resorpcją. Przyspieszona resorpcja kości jest uważane za patogenezę osteoporozy i innych chorób kości. Z badań wynika, że kofeina może blokować receptory A2A i A2B, a jej wpływ na gęstość mineralną kości może być skutkiem blokady innych receptorów adenozynowych10.

Badania na ludziach wykazały, że kofeina może upośledzić skuteczność wchłaniania wapnia, zwiększyć ilość wapnia wydalanego w moczu, zmniejszyć ekspresję białka receptora witaminy D oraz aktywność fosfatazy zasadowej osteoblastów stymulowanej przez kalcytriol.

Wystąpienie wszystkich tych nieprawidłowości może prowadzić do zmniejszenia gęstości mineralnej kości i tym samym zwiększyć ryzyko złamań i osteoporozy9.