Dr hab. n. o zdrowiu Regina Wierzejska

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, obecnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Autor wielu badań i publikacji, dotyczących wpływu sposobu żywienia na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży.

Ekspert w dziedzinie prawa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, w tym suplementów diety. Recenzent artykułów naukowych w wielu czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a także wykładowca akademicki. Dietetyk, o wieloletnim doświadczeniu w pracy z pacjentem.