Strefa eksperta

Dane ogólne

Powszechnie uważa się, że wpływ spożywania kawy na zdrowie układu rozrodczego wynika z działania kofeiny, a nie kawy samej w sobie. Dlatego też większość opublikowanych badań skupia się na wpływie spożywania kofeiny, a nie kawy.

W przeglądzie badań o nazwie “Epidemiologic Evidence concerning the Reproductive Health Effects of Caffeine Consumption: A 2000-2009 Update” (pl. Epidemiologiczne dowody związane z wpływem spożywania kofeiny na zdrowie układu rozrodczego: aktualizacja z lat 2000-2009), J.D. Peck i współpracownicy przeanalizowali publikacje naukowe dotyczące tego zagadnienia z lat 2000-20091. W innym przeglądzie badań przedstawiono analizę ryzyka wewnątrzmacicznego działania kofeiny, korzystając z badań epidemiologicznych, toksykologicznych badań in-vitro na zwierzętach oraz badań farmakokinetycznych2. Wyniki obydwu przeglądów są przedstawione poniżej. Dodano także dane pochodzące z nieco nowszych badań.