Strefa eksperta

Spożywanie kawy i płodność

W badaniach oceniających wpływ kofeiny na płodność wzięto pod uwagę wiele czynników, takich jak czas oczekiwania na zajście w ciążę czy jakość nasienia.

Niepoprawna lub niedokładna ocena długości wystawienia na działanie kofeiny to główna wada niektórych najnowszych badań, analizujących czas oczekiwania na poczęcie i niepłodność jajnikową. Umiarkowane powiązanie pomiędzy spożyciem kawy i herbaty a zwiększonym czasem oczekiwania na zajście w ciążę może być wyjaśnione błędami wynikającymi z trudności oszacowania przez badane kobiety czasu, w którym organizm narażony był na działanie kofeiny.

Nie znaleziono żadnych dowodów łączących niepłodność związaną z zaburzeniami pracy jajników z kofeiną, jednakże zaistniały prawdopodobnie błędy określenia przedziału czasowego, w którym kobiety spożywały poszczególne ilości kofeiny.

Badania oceniające jakość nasienia nie wykazały szkodliwego wpływu spożywania kofeiny1, co zostało potwierdzone w duńskim badaniu3.

W prospektywnym badaniu przeprowadzonym w Danii analizowano związek pomiędzy kofeiną, kawą, herbatą i napojami typu cola, a czasem oczekiwania na zajście w ciążę w grupie 3628 kobiet planujących ciążę. Znaleziono niewielką zależność pomiędzy płodnością a spożyciem powyżej 300 mg kofeiny dziennie w porównaniu do spożycia poniżej 100 mg dziennie lub spożyciem kawy w ilości 3 porcji lub więcej dziennie w porównaniu do niespożywania kawy4.

Według australijskiego przeglądu badań naukowych, na chwilę obecną dowody w literaturze naukowej są niejasne i niewystarczające, aby zasugerować wytyczne spożycia kawy w ramach porad przedkoncepcyjnych5.

Podsumowując, nie zaobserwowano stałej zależności pomiędzy spożywaniem kofeiny i czynnikami obniżonej płodności.