Strefa eksperta

Wprowadzenie

W 2016 roku Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (ang. IARC) przeanalizowała wszystkie dostępne badania nad kawą i chorobami nowotworowymi, w tym badania opublikowane od czasu pierwotnego przeglądu dokonanego w 1991 roku i nie stwierdziła wyraźnego związku między spożyciem kawy i występowaniem nowotworów w żadnym z narządów organizmu, a w niektórych przypadkach stwierdziła, że spożywanie kawy wiąże się ze zmniejszeniem liczby występowania niektórych nowotworów5. Dlatego też, IARC przypisała kawę do grupy 3, w której znajdują się czynniki „nieklasyfikujące się jako rakotwórcze dla ludzi”.

W szczególności, IARC stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie, że istnieje związek pomiędzy spożyciem kawy i nowotworem pęcherza moczowego, jamy ustnej, gardła, płuc, krtani, jajników, żołądka, przełyku, nerki, jelita grubego czy białaczką dziecięcą5. Według dostępnych danych nie ma żadnego związku pomiędzy spożyciem kawy i zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór trzustki, piersi czy prostaty1. Wyniki badania sugerują również, że picie kawy jest związane z mniejszą liczbą zachorowań na nowotwór wątroby i szyjki macicy5.

Agencja sugeruje, że ogólny, umiarkowany poziom spożycia kawy nie jest związany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby nowotworowej, a w przypadku niektórych rodzajów nowotworów może wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem. Na podstawie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie bezpieczeństwa kofeiny umiarkowane spożycie kawy jest zazwyczaj definiowane jako 3-5 filiżanek dziennie15.

Nieuchronne potencjalne czynniki powodujące nowotwory