Strefa eksperta

Wprowadzenie

  • Badania analizujące zależność pomiędzy spożywaniem kawy i wystąpieniem kamicy żółciowej sugerują zależność odwrotnie proporcjonalną pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem wystąpienia objawowej kamicy żółciowej, szczególnie u kobiet4-9,11-12.
  • Badania nad częstością występowania kamieni żółciowych w zależności od spożycia kawy w ilości od 0 do 4 lub więcej filiżanek dziennie, sugerują, że w miarę wzrostu spożycia kawy, ryzyko rozwoju kamieni żółciowych zmniejsza się4-7,11. Umiarkowane spożycie kawy określa się zazwyczaj jako 3-5 filiżanek dziennie, w oparciu o przegląd Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w sprawie bezpieczeństwa kofeiny13.
  • Kofeina może wpływać na sugerowany odwrotny związek pomiędzy spożyciem kawy a rozwojem kamieni żółciowych, ponieważ zmniejszenie ryzyka występuje w przypadku kawy kofeinowej, ale nie kawy bezkofeinowej5,6. Niektóre badania sugerują, że kofeina może powodować skurcze pęcherzyka żółciowego, co z kolei zapobiega gromadzeniu się kamieni żółciowych10, jednakże należy przeprowadzić więcej badań, aby poznać mechanizmy ukryte za zależnością.