Strefa eksperta

Podsumowanie

Jak dotąd w ponad 500 badaniach epidemiologicznych z Ameryki, Europy i Japonii przeanalizowano potencjalne zależności pomiędzy piciem kawy i ryzykiem zachorowania na nowotwór. Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) przejrzała wszystkie dowody dostępne w roku 2016, w tym badania opublikowane od czasu jej pierwszego przeglądu badań, tj. 1991 roku, i nie znalazła żadnego jasnego powiązania pomiędzy spożywaniem kawy i ryzykiem zachorowania na jakikolwiek rodzaj nowotworu. Co więcej, w niektórych przypadkach zaobserwowano, że picie kawy może wręcz pomóc zmniejszyć częstotliwość występowania nowotworów.

Podsumowując, umiarkowane picie kawy, tj. 3-5 filiżanek kawy dziennie, zdaje się nie być powiązane ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na nowotwory czy zwiększonym ryzykiem wystąpienia zgonu będącego następstwem choroby nowotworowej.

Bibliografia

1WHO Europe, ‘Cancer’. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/cancer
2IARC, ‘Estimated Incidence of Cancers of both sexes in the European Union’. Available at: http://eco.iarc.fr/EUCAN/Country.aspx?ISOCountryCd=930
3Stocks P. (1970) Cancer mortality in relation to national consumption of cigarettes, solid fuel, tea, and coffee. Br J Cancer, 24:215–225.
4IARC, (1991) ‘Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Coffee, Tea, Mate, Methylxanthines and Methylglyoxal. Volume 51’. Available at: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol51/index.php
5Loomis D. et al. (2016) Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. The Lancet Oncology, 17(7):877-878.
6Nkondjock A. (2009) Coffee consumption and the risk of cancer: an overview. Cancer Lett, 277:121-5.
7Arab L. (2010) Epidemiologic evidence on coffee and cancer. Nutr Cancer, 62:271-83.
8WCRF, ‘Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective’. Available at: http://www.wcrf.org/sites/default/files/english.pdf
9Yu X. et al. (2011) Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer, 11:96.
10Malerba S. et al. (2013) A meta-analysis of prospective studies of coffee consumption and mortality for all causes, cancers and cardiovascular disease. Eur J Epidemiol, 28(7):522-539.
11Je Y. and Giovannucci E. (2013) Coffee consumption and total mortality: a meta-analysis of twenty prospective cohort studies. Brit J Nutr, 111(7):1162-1173.
12Crippa A. et al. (2014) Coffee consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: A dose-response meta-analysis. Am J Epidemiol, 180(8):763-775.
13Wierzejska R. (2015) Coffee consumption vs cancer risk – A review of scientific data. Rocz Pantsw Zakl Hig, 66(4):293-298.
14Tamakoshi A. et al. (2011) Effect of coffee consumption on all-cause and total cancer mortality: findings from the JACC study. Eur J Epidemiol, 26(4):285-293.
15EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA) (2015) Scientific Opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal, 13(5):4102.
16Islami F. et al. (2009) High-temperature beverages and foods and esophageal cancer risk-A systematic review. Int J Cancer, 125:491-524.
17Tverdal A. et al. (2011) Coffee intake and oral-oesophageal cancer: follow-up of 389,624 Norwegian men and women 40 – 45 years. British Journal of Cancer, 105(1):157–161.
18Zheng J.S. et al. (2013) Effects of Green Tea, Black Tea, and Coffee Consumption on the Risk of Esophageal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrition and Cancer, 65(1):1-16.
19World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2007) Second Expert Report: Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Washington, D.C., AICR.
20Botelho F. et al. (2006) Coffee and gastric cancer: systematic review and meta-analysis. Cad Saude Publica, 22:889–900.
21Xie F. et al. (2014) Coffee consumption and risk of gastric cancer: a large updated meta-analysis of prospective studies. Nutrients, 18:6(9):3734-46.
22Li L. et al. (2015) Coffee consumption and the risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. BMC Cancer, 15:733.
23Liu H. et al. (2015) Effect of Coffee Consumption on the Risk of Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One, 10(5):e0128501.
24Zeng S.B. et al. (2015) Long term coffee consumption and risk of gastric cancer. Medicine, 94(38).
25Shen Z. et al. (2015) Coffee consumption and risk of gastric cancer: an updated meta-analysis. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, 39(2):245-53.
26Deng W. et al. (2015) Coffee consumption and risk of incident gastric cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr & Cancer, 68(1):40-47.
27Turati F. et al. (2010) Coffee and cancers of the upper digestive and respiratory tracts: meta-analyses of observational studies. Ann Oncol, 22(3):536-544.
28Zhang Y. et al. (2015) Association between coffee consumption and the risk of oral cancer: a meta-analysis of observational studies. Int J Exp Med, 8(7):11657-11665.
29Ouyang Z. (2014) Association between coffee consumption and risk of laryngeal cancer: a meta-analysis.Int J Clin Exp Med, 7(2):5192–5200.
30Chen J. and Long S. (2014) Tea and coffee consumption and risk of laryngeal cancer: A systematic review meta-analysis. PLoS One, 9(12):e112006.
31Larsson S.C., Wolk A. (2007) Coffee consumption and risk of Liver Cancer: A meta-analysis. Gastroenterol, 132:1740-1745.
32Bravi F. et al. (2007) Coffee drinking and hepatocellular carcinoma risk: a meta-analysis. Hepatology, 46:430-5.
33Sang L.X. (2013) Consumption of coffee associated with reduced risk of liver cancer: a meta-analysis. BMC Gastroenterol, 13:34.
34Bravi F. et al. (2013) Coffee reduces the risk for hepatocellular carcinoma: An updated meta-analysis. Clin Gastro and Hepatol, 11:1413-1421.
35Bamia C. et al. (2015) Coffee, tea and decaffeinated coffee in relation to hepatocellular carcinoma in a European population: multicentre, prospective cohort study. Int J Cancer, 136(8):1899-908.
36Leung W.W. et al. (2011) Moderate coffee consumption reduces the risk of hepatocellular carcinoma in hepatitis B chronic carriers: a case-control study. J Epidemiol Community Health, 65:556-558.
37Freedman N.D. et al. (2009) Coffee intake is associated with lower rates of liver disease progression in chronic hepatitis C. Hepatology, 50:1360-9.
38Aleksandrova K. et al. (2015) The association of coffee intake with liver cancer risk is mediated by biomarkers of inflammation and hepatocellular injury: data from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Am J Clin Nutr, 102(6):1498-508.
39World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research,
‘Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity and Liver Cancer.
2015’. Available at: wcrf.org/sites/default/files/Liver-Cancer-2015-Report.pdf
40Luo J. et al. (2007) Green tea and coffee intake and risk of pancreatic cancer in a large-scale, population-based cohort study in Japan (JPHC study). Eur J Cancer Prev, 16:542–8.
41Dong J. et al. (2011) Coffee drinking and pancreatic cancer risk: a meta-analysis, World Journal of Gastroenterology, 17(9):1204-10.
42Turati F. et al. (2012) A meta-analysis of coffee consumption and pancreatic cancer, Annals of Oncology, 23:311-318.
43Turati F. et al. (2011) Coffee, decaffeinated coffee, tea, and pancreatic cancer risk: a pooled-analysis of two Italian case-control studies. Eur J Cancer Prevention, 20(4):287–292.
44World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous Update Project Report. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Pancreatic Cancer. 2012’. Available at: http://wcrf.org/sites/default/files/Pancreatic-Cancer-2012-Report.pdf
45Tavani A. et al. (2004) Coffee, decaffeinated coffee, tea, and cancer of the colon and rectum: a review of epidemiological studies 1990–2003. Cancer Causes Control, 15:743–57.
46Giovannucci E. (1998) Meta-analysis of coffee consumption and risk of colorectal
cancer. Am J Epidemiol, 147:1043–52.
47Je Y. et al. (2009) Coffee consumption and risk of colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Cancer, 124:1662-1668.
48Galeone C. et al. (2010) Coffee consumption and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of case–control studies. Cancer Causes Control, 21:1949-59.
49Li G. et al. (2012) Coffee consumption and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of observational studies. Public Health Nutrition, 16(2):346-57.
50Oba S. et al. (2006) The relationship between the consumption of meat, fat, and coffee and the risk of colon cancer: a prospective study in Japan. Cancer Lett, 244:260-7.
51Lee K.J. et al. (2007) Coffee consumption and risk of colorectal cancer in a population-based prospective cohort of Japanese men and women. Int J Cancer, 121:1312-8.
52Schmit S.L. et al. (2016) Coffee Consumption and the Risk of Colorectal Cancer. Canc Epidemiol Biomarkers and Prev, 25:634.
53World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous Update Project Report. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Colorectal Cancer. 2011’. Available at: http://wcrf.org/sites/default/files/Colorectal-Cancer-2011-Report.pdf
54Kang N.J. et al. (2011) Coffee phenolic phytochemicals suppress colon cancer metastasis by targeting MEK and TOPK. Carcinogenesis, 32(6):921-928.
55Sala M. et al. (2000) Coffee consumption and bladder cancer in non-smokers: a pooled analysis of case-control studies in European Countries. Cancer Causes and Control, 11: 925-931.
56Zeegers M.P.A. et al. (2001) Are coffee and tea consumption associated with urinary tract cancer risk? A systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol, 30:353-362.
57Pelucchi C. and La Vecchia C. (2009) Alcohol, coffee and bladder cancer risk: a systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev, 18:62-68.
58Zhou Y. et al. (2012) A dose response meta-analysis of coffee consumption and bladder cancer. Prev Med,51(1):14-22.
59Huang T.B. et al. (2014) Coffee consumption and urologic cancer risk: a meta-analysis of cohort studies. Int Urol Nephrol, 46(8):1481-93.
60Bai Y. et al. (2014) Relationship between bladder cancer and total fluid intake: a meta-analysis of epidemiological evidence. World J Surgical Oncology, 12:223.
61Wu W. et al. (2015) Coffee consumption and bladder cancer:  a meta-analysis of observational studies. Sci Reports, 5:9051.
62Sugiyama K. et al. (2016) The association between coffee consumption and bladder cancer incidence in a pooled analysis of the Miyagi cohort study and the Ohsaki cohort study. Eur J Canc Prev, published online ahead of print.
63Pelucchi C. et al. (2008) Coffee and alcohol consumption and bladder cancer. Scand J Urol Nephrol, 42 (Suppl 218):37-44.
64World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity and Bladder Cancer. 2015’. Available at: http://wcrf.org/sites/default/files/Bladder-Cancer-2015-Report.pdf
65Lee J.E. et al. (2007) Intakes of coffee, tea, milk, soda, and juice and renal cell cancer in a pooled analysis of 13 prospective studies. Int J Cancer, 121:2246–53.
66Montella M. et al. (2009) Coffee, decaffeinated coffee, tea intake, and risk of renal cell cancer. Nutr Cancer, 61:76-80.
67World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity and Kidney Cancer. 2015’. Available at: http://wcrf.org/sites/default/files/Kidney-Cancer-2015-Report.pdf
68Park C.H. et al. (2010) Coffee consumption and risk of prostate cancer: a meta-analysis of epidemiological studies. BJU Int, 106:762-9.
69Wilson K.M. et al. (2011) Coffee consumption and prostate cancer risk and progression in the Health Professionals Follow-up Study. J Natl Cancer Inst, 103(11):876-84.
70Discacciati A. et al. (2014) Coffee consumption and risk of nonaggressive, aggressive and fatal prostate cancer – a dose-response meta-analysis. Annals of Oncology, 180(8):763-7.
71Zhong S. et al. (2014) Coffee consumption and risk of prostate cancer: an up-to-date meta-analysis. Eur J Clin Nutr, 68(3):330-7.
72Cao S. et al. (2014) Coffee consumption and risk of prostate cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Carcinogenesis, 35(2):256-261.
73Lu Y. et al. (2014) Coffee consumption and prostate cancer risk: an updated meta-analysis. Cancer Causes and Control, 25(5):591-604.
74Liu H. et al. (2015) Coffee Consumption and Prostate Cancer Risk: A Meta-analysis of Cohort Studies. Nutrition and Cancer, 67(3):392-400.
75World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research Continuous Update Project Report, ‘Diet, Nutrition, Physical Activity, and Prostate Cancer. 2014’. Available at: www.wcrf.org/sites/default/files/Prostate-Cancer-2014-Report.pdf
76Fagherazzi G. et al. (2011) No association between coffee, tea or caffeine consumption and breast cancer risk in a prospective study. Public Health Nutrition, 14(7):1315-1320.
77World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous
Update Project Report. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Breast Cancer. 2010’. Available at: http://wcrf.org/sites/default/files/Breast-Cancer-2010-Report.pdf
78Tang N. et al. (2009) Coffee consumption and risk of breast cancer: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol, 200:290.e1-9.
79Bhoo Pathy N. et al. (2010) Coffee and tea intake and risk of breast cancer. Breast Cancer Res Treat, 121:461-7.
80Li J. et al. (2011) Coffee Consumption modifies risk of estrogen-receptor negative breast cancer. Breast Cancer Res, 14;13(3):R49.
81Jiang W. et al. (2013) Coffee and caffeine intake and breast cancer risk: an updated dose-response meta-analysis of 37 published studies. Gynecologic Oncology, 129(3):620-9.
82Li X.J. et al. (2013) Coffee consumption and risk of breast cancer: An up to date meta-analysis. PLoS One, 8(1):e52681.
83Nkondjock A. et al. (2006) Coffee consumption and breast cancer risk among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Int J Cancer, 118:103–7.
84Kotsopoulos J. et al. (2007) The CYP1A2 genotype modifies the association between coffee consumption and breast cancer risk among BRCA1 mutation carriers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 16:912–6.
85Steevens J. et al. (2007) Tea and coffee drinking and ovarian cancer risk: results from the Netherlands Cohort Study and a meta-analysis. Br J Cancer, 97:1291–4.
86Braem M.G.M. et al. (2012) Coffee and tea consumption and the risk of ovarian cancer: a prospective study and updated meta-analysis. Am J Clin Nutr, 95(5):1172-8.
87World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous Update Project Report. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Ovarian Cancer 2014’. Available at: http://wcrf.org/sites/default/files/Ovarian-Cancer-2014-Report.pdf
88Bravi F. et al. (2009) Coffee drinking and endometrial cancer risk: a meta-analysis of observational studies.Am J Obstet Gynecol, 200:130-5.
89Bandera E.V. et al. (2010) Coffee and tea consumption and endometrial cancer risk in a population-based study in New Jersey. Cancer Causes Control, 21:1467-73.
90McCann S.E. et al. (2009) Higher regular coffee and tea consumption is associated with reduced endometrial cancer risk. Int J Cancer, 124:1650-3.
91Friberg E. et al. (2009) Coffee drinking and risk of endometrial cancer–a population-based cohort study. Int J Cancer, 125:2413-7.
92Je Y. and Giovannucci E. (2012) Coffee drinking and risk of endometrial cancer: findings from a large up-to-date meta-analysis. Int J Cancer, 131(7):1700-10.
93Zhou O. et al. (2015) Coffee consumption and risk of endometrial cancer: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Scientific Reports, 5:13410.
94Yang T.O. et al. (2015) Tea and coffee and risk of endometrial cancer: cohort study and meta-analysis. Am J Clin Nutr; 101(3):570-8.
95World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, ‘Continuous Update Project Report. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Endometrial Cancer. 2013’. Available at: http://wcrf.org/sites/default/files/Endometrial-Cancer-2013-Report.pdf
96Lu Y.P. et al. (2008) Effect of caffeine on the ATR/Chk1 pathway in the epidermis of UVB-irradiated mice.Cancer Res, 68:2523-9.
97Heffernan T.P. et al. (2009) ATR-Chk1 pathway inhibition promotes apoptosis after UV treatment in primary human keratinocytes: potential basis for the UV protective effects of caffeine. J Invest Dermatol, 129:1805-15.
98Weng Yew Y. et al. (2015) Coffee Consumption and Melanoma: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Am J Clin Dermatol, 17:113-123.
99Wang J. et al. (2015) Coffee consumption and the risk of cutaneous melanoma: A meta-analysis. Eur J Nutr, 55(4):1317-2.
100Liu J. et al. (2016) Higher caffeinated coffee intake is associated with reduced malignant melanoma risk: A meta-analysis study. PLoS One, 11(1):e0147056
101Tang N. et al. (2010) Coffee consumption and risk of lung cancer: a meta-analysis. Lung Cancer, 67:17-22.
102 Xie Y. et al. (2016) Coffee consumption and the risk of lung cancer: an updated meta-analysis of epidemiological studies. Eur J Clin Nutr, 70:199-206.
103Holick C.N. et al. (2010) Coffee, tea, caffeine intake, and risk of adult glioma in three prospective cohort studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 19:39-47.
104Michaud D.S. et al. (2010) Coffee and tea intake and risk of brain tumors in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort study. Am J Clin Nutr, 92:1145-50.
105Thomopoulos T.P. et al. (2015) Maternal and childhood consumption of coffee, tea and cola beverages in association with childhood leukemia: a meta-analysis. Cancer Epidemiology, 39(6):1047-1059.
106Orsi L. et al. (2015) Parental smoking, maternal alcohol, coffee and tea consumption during pregnancy, and childhood acute leukemia: the ESTELLE study. Cancer Causes Control, 26(7):1003-17.
107Nilsson L.M. et al. (2010) Consumption of filtered and boiled coffee and the risk of incident cancer: a prospective cohort study. Cancer Causes Control, 21:1533-44.
108Lee H.S. and O’Mahony M. (2002) At What Temperatures Do Consumers Like to Drink Coffee?: Mixing Methods. J Fd Sci, 67(&):2774-2777.
109Brown F. and Diller K.R. (2008) Calculating the optimum temperature for serving hot beverages. Burns, 34(5):648-54.

 

 
  Prostokąt zaokrąglony: Źródło: Światowy Fundusz Badań nad Rakiem [ang. WCRF] (2016)