Strefa eksperta

Wprowadzenie

Na zdrowie kości i w szczególności ich gęstość mineralną wpływ mogą mieć różne czynniki, w tym płeć, dieta, aktywność fizyczna i ekspozycja na działanie światła słonecznego11,12.

W szeregu metaanaliz nie odnotowano znaczącego związku między spożyciem kofeiny a gęstością mineralną kości, chociaż istnieją pewne różnice w wynikach badań5-7. Na przykład, potencjalnie negatywne skutki dla gęstości mineralnej kości odnotowano w populacjach z niewystarczającym spożyciem wapnia4. Niektóre badania sugerują również, że może istnieć związek pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem złamań kości, szczególnie u starszych kobiet5,6,8.

W jednym z badań oceniających, czy kofeina może wpływać na gęstość mineralną kości, sugerowano, że spożywanie kofeiny może utrudnić absorpcję składników odżywczych, takich jak wapń i witamina D, które są niezbędne dla zdrowia kości. Niemniej jednak, w tym samym badaniu stwierdzono, że spożycie kofeiny wiązało się z małym zmniejszeniem gęstości kości, co nie przełożyło się na zwiększone ryzyko złamań9. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań w celu postawienia dalszych wniosków.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w swoim przeglądzie naukowym w sprawie bezpieczeństwa kofeiny stwierdził, że spożycie maksymalnie 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł jest bezpieczne dla większości dorosłych, z wyjątkiem kobiet w ciąży, dla których zaleca się limit 200 mg dziennie13. Filiżanka kawy zawiera około 75-80 mg kofeiny.

Na chwilę obecną ze względu na brak wystarczającej ilości badań w tej kwestii, nie jest możliwe przyjęcie jednoznacznego wniosku w sprawie roli kofeiny w zachowaniu zdrowia kości, a przeprowadzenie dalszych badań w tym zakresie jest niezbędne.