Strefa eksperta

Dane ogólne

Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Wątrobą (ang. European Association for the Study of the Liver) szacuje, że około 29 milionów ludzi w Unii Europejskiej cierpi z powodu przewlekłej choroby wątroby1. Przewlekła choroba wątroby jest piątą najczęstszą przyczyną zgonów w Europie2.

Według danych, około 0.1% populacji Europy cierpi na marskość wątroby, co przekłada się na około 170,000 zgonów rocznie. W obrębie Europy panuje duże zróżnicowanie w tej kwestii, dla przykładu rocznie około 0.1% mężczyzn na Węgrzech umiera z powodu marskości wątroby, w porównaniu do 0.001% kobiet umierających z tego samego powodu w Grecji1. Szacuje się, że na zapalenie wątroby, będące najczęściej występującą chorobą wątroby, choruje ponad 10 milionów ludzi w Europie1.

Nowotwór wątroby jest piątą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z chorobami nowotworowymi na świecie, i 14 w Europie3.  Prowadzi do 5.4%, lub 695,000 zgonów na całym świecie (47,000 zgonów w Europie)1,4. Nowotwór wątroby jest jednym z głównych powodów śmierci wśród pacjentów z marskością wątroby5.

Według prognoz epidemiologicznych, liczba osób będących w grupie ryzyka zachorowania na przewlekłą chorobę wątroby będzie wzrastać6.

W 1992 roku, w pierwszym kohortowym badaniu objętym programem opieki zdrowotnej o nazwie Kaiser Permanente Medical Care Program w Kalifornii, zasugerowano, że spożywanie kawy może chronić przed wystąpieniem marskości wątroby7. W badaniu tym zdiagnozowano 59 przypadków marskości wątroby, a u badanych pijących cztery lub więcej filiżanek kawy dziennie stwierdzono 80% mniejsze ryzyko wystąpienia marskości wątroby w porównaniu do osób niepijących kawy.

W 1993 roku, w drugim badaniu na tej samej grupie stwierdzono, że u osób pijących kawę ryzyko zgonu wynikającego z marskości wątroby było o 23% mniejsze niż u osób niepijących kawy8.

Wyniki tych dwóch prospektywnych badań kohortowych zapoczątkowały szereg badań i publikacji analizujących związek pomiędzy spożywaniem kawy a chorobami wątroby.