Strefa eksperta

Dane ogólne

Funkcje poznawcze pozostają względnie stabilne, dopóki dana osoba nie osiągnie wieku około 60 lat, w którym zazwyczaj funkcje te zwalniają, szczególnie pomiędzy 60 i 80 rokiem życia. Istnieją dowody na to, że czynności mózgu mogą ulegać pogorszeniu już w wieku 45 lat. Co więcej, osoby starsze są podatne na choroby neurodegeneracyjne, w tym chorobę Alzheimera i Parkinsona.

Fakty te zapoczątkowały obszerne badania analizujące różnorodne czynniki, głównie związane z dietą i stylem życia. Kofeina znana jest ze swojego stymulującego działania na ludzkie funkcje poznawcze, w tym korzystnego działania na czujność, koncentrację, uczenie się, pamięć i nastrój. Kofeina jest także znana z tego, że stymuluje aktywność motoryczną u zwierząt i ludzi. Ze względu na te cechy, kofeina jest najbardziej prawdopodobną przyczyną spowolnienia i/lub zapobiegania fizjologicznym, związanym z wiekiem zaburzeniom poznawczym, a także licznym schorzeniom neurodegeneratywnym – chorobom Alzheimera i Parkinsona oraz udarowi mózgu. Konieczne jest jednak przeprowadzenie większej ilości badań w celu wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków.