Strefa eksperta

Wprowadzenie

Badania naukowe wskazują, że umiarkowane spożycie kawy jest statystycznie istotnie powiązane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 21-17. Na podstawie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie bezpieczeństwa kofeiny umiarkowane spożycie kawy jest zazwyczaj definiowane jako 3-5 filiżanek dziennie18.

Powiązanie to było badane w różnych populacjach, a dostępne wyniki badań wskazują na istnienie związku pomiędzy umiarkowanym spożywaniem kawy i zmniejszeniem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 w porównaniu do spożywania poniżej 2 filiżanek kawy dziennie2,15-17.

Obecnie, brakuje opisu wiarygodnego mechanizmu, który wyjaśniałby tę zależność. Nie ma zgodności co do tego, na czym polegałby taki potencjalny mechanizm, jednakże obserwacje korzystnego działania spożywania kawy na niektóre markery podklinicznych reakcji zapalnych są obiecujące19.

Powiązanie pomiędzy spożyciem kawy/kofeiny a cukrzycą istnieje tylko dla cukrzycy typu 2. Więcej informacji na temat różnic pomiędzy 1 i 2 typem cukrzycy, można znaleźć w infografice ISIC.