Strefa eksperta

Wprowadzenie

  • Wiadomym jest, że spożywanie kawy zwiększa pobudzenie i czujność. Większość badań analizujących spożywanie kawy i sprawność systemu poznawczego skupia się na kofeinie.
  • Istnieją przekonujące dowody na to, że umiarkowane spożywanie kawy pomaga zwiększyć poziom pobudzenia i skupienia uwagi (koncentracji). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. EFSA) stwierdził, że istnieje zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy 75 mg porcją kofeiny (standardowej wielkości filiżanka kawy zawiera 75-100 mg kofeiny), a zwiększonym poziomem skupienia uwagi i czujności.
  • Kofeina może powodować zaburzenia snu u niektórych ludzi. Zaobserwowano jednak duże zróżnicowanie w działaniu kofeiny na sen różnych badanych, a także wiadomo, że różnice genetyczne odgrywają w tej kwestii dużą rolę. Istnieją pewne dowody na to, że zaprzestanie spożywania kawy może wpłynąć korzystnie na jakość snu i długość zasypiania.
  • Istnieją dowody sugerujące, że kawa i kofeina mogą działać korzystnie w sytuacjach, w których wymagana jest zwiększona czujność, tj. podczas pracy na nocnej zmianie, długotrwałego prowadzenia pojazdu w nocy, czy przy doświadczaniu tzw. efektu „jet lag” (zmęczenie związane ze zmianą strefy czasowej).
  • Technologia mapowania mózgu wskazuje, że kofeina nie aktywuje obszarów mózgu związanych z uzależnieniem.
  • Nagłe zaprzestanie spożywania kofeiny może prowadzić do syndromu odstawienia w niektórych podgrupach populacji, jednakże zazwyczaj jest on łagodny i krótkotrwały, a także może zostać uniknięty poprzez stopniowe zmniejszanie ilości spożywanej kofeiny.