Kawa może minimalizować ryzyko chorób Alzheimera i Parkinsona (raport)

W nowym raporcie Instytutu Informacji Naukowych nt. Kawy (ISIC) podkreślono potencjalną rolę spożycia kawy w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona [1–3].

Po raz pierwszy w historii większość ludzi może spodziewać się, że dożyje co najmniej 60 lat. Niemniej jednak wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowań i niepełnosprawności [4, 5]. Szacuje się, że liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera wzrośnie na całym świecie z obecnych 47 mln do 75 mln w 2030 roku i do 132 mln w 2050 roku. [6].

Choroba Parkinsona, druga pod względem częstości występowania choroba neurodegeneracyjna związana z wiekiem, dotyka 7 mln osób na całym świecie [7]. Badania wskazują, że styl życia może stanowić istotną część ryzyka wystąpienia schorzeń neurodegeneracyjnych, w przypadku których brak jest obecnie sposobów skutecznego leczenia [8–10].

Autorka raportu, dr Elisabet Rothenberg z Uniwersytetu Kristianstad, omawia rolę składników odżywczych, w tym kawy i kofeiny, w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zaburzeń neurodegeneracyjnych.

W raporcie uwzględniono mechanizmy dotyczące pozytywnych związków pomiędzy kawą a chorobami Alzheimera i Parkinsona, których jeszcze zbyt dobrze nie poznano. Szczególne zainteresowanie nauki wzbudza rola kofeiny i innych związków pochodzenia roślinnego obecnych w kawie, takich jak substancje fitochemiczne i polifenole [11–13].

Najważniejsze wyniki badań, na które zwrócono uwagę w raporcie:

  • Nawyki żywieniowe mogą mieć wpływ na ryzyko wystąpienia zaburzeń neurodegeneracyjnych [5, 6].
  • Spożycie kawy może pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych lub złagodzić objawy [1–3].
  • W przypadku choroby Parkinsona spożycie kawy może się okazać bardziej korzystne u mężczyzn, prawdopodobnie z powodu potencjalnej kompetycji estrogenu z kofeiną u kobiet [9, 10].
  • Niezbędne są dalsze badania, aby lepiej poznać naturę tych związków [11–13].

Aby zapoznać się z raportem „Zaburzenia zdolności poznawczych, choroby Alzheimera i Parkinsona:
jaką rolę odgrywają nawyki żywieniowe?”, należy kliknąć tutaj.

Aby zapoznać się z pełnym przeglądem danych na temat kawy i chorób neurodegeneracyjnych, należy kliknąć tutaj.

Uwagi redakcyjne

  • Za umiarkowane spożycie uważa się 3–5 filiżanek kawy dziennie, zgodnie z zaleceniami przeglądu na temat bezpieczeństwa kofeiny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) [12]. W przeglądzie tym wykazano, że umiarkowane spożycie kofeiny w ilości ok. 400 mg dziennie może stanowić element zdrowej zrównoważonej diety i aktyw­nego stylu życia.