Większość europejskich dietetyków potwierdza, że umiarkowane spożycie kawy daje wyraźne korzyści zdrowotne

▪ 62% uważa, że umiarkowane picie kawy daje wyraźne korzyści zdrowotne.

▪ 86% zgodziło się, że regularne, umiarkowane spożycie kawy poprawia czujność, a 67% potwierdziło, że spożywanie kawy wiąże się z poprawą ogólnych wyników sportowych.

▪ W ramach badania zidentyfikowano jednak luki w wiedzy dotyczące związków między spożyciem kawy a kluczowymi chorobami niezakaźnymi. Jednocześnie dietetycy sugerują, że ogół społeczeństwa jest w dużej mierze nieświadomy potencjalnych korzyści zdrowotnych wynikających z picia kawy.

 

Nowy raport Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków (European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD), przygotowany we współpracy z Instytutem na rzecz Informacji Naukowej o Kawie (Institute for Scientific Information on Coffee , ISIC), ujawnił, że prawie dwie trzecie (62%) europejskich dietetyków uważa, że umiarkowane picie kawy daje wyraźne korzyści zdrowotne, przy czym 86% zgadza się, że regularne umiarkowane spożycie może poprawić czujność, a 67% potwierdza, że regularne, umiarkowane spożycie wiąże się z poprawą ogólnych wyników sportowych.

Ankieta została wypełniona przez 585 dietetyków z 26 europejskich krajów, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami i dostarcza nowych informacji na temat postrzegania kawy z punktu widzenia opieki zdrowotnej.

Kluczowe wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród europejskich dietetyków:

▪ Większość dietetyków (62%) uważa, że umiarkowane spożycie kawy daje wyraźne korzyści zdrowotne, ale potencjalne związki między spożywaniem kawy a zdrowiem nie są powszechnie znane opinii publicznej.

• Konsumpcja kawy wśród pacjentów mieści się głównie w jednej z dwóch kategorii - „do 3 filiżanek kawy dziennie” albo „3-5 filiżanek dziennie”. Mniej niż jedna czwarta sugerowała, że ich pacjenci nie piją kawy, a bardzo niewielu spożywa więcej niż pięć filiżanek dziennie, co odpowiada aktualnym zaleceniom Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)1.

▪ 62% ankietowanych dietetyków potwierdziło pozytywny związek kawy z aspektami sprawności umysłowej i fizycznej, w tym poprawą czujności (86%), poprawą nastroju (61%), poprawą ogólnych wyników sportowych (69%) i zgodziło się, że kawa może być korzystna przed ćwiczyć (51%). Wyniki te odzwierciedlają poprzednią ankietę konsumencką ISIC przeprowadzoną podczas izolacji spowodowanej pandemią wirusa SARS CoV 2 w 2020 r.2.

▪ Związek między spożyciem kawy a kluczowymi chorobami niezakaźnymi nie jest tak dobrze znany, gdyż tylko 36% pozytywnie wiąże umiarkowane spożycie kawy ze zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (CVD), 30% ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2 i 42% ze zmniejszonym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych. Kontrastuje to z licznymi dowodami naukowymi, które sugerują potencjalne korzystne skutki we wszystkich trzech obszarach chorobowych3-7.

▪ Ostrożność w poziomie spożycia zaobserwowano w niektórych populacjach, w tym osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (54%). Obecne badania dotyczące zaburzeń żołądkowo-jelitowych nie wykazują związku między spożyciem kawy a wieloma dolegliwościami żołądkowymi8-9. Dalsze badania sugerują również, że polifenole obecne w kawie mogą wywoływać pozytywne zmiany w składzie „dobrych bakterii”, które wspierają układ odpornościowy10.

Pełny raport zatytułowany „Pogląd europejskich dietetyków na spożycie kawy”, dostępny jest tutaj.

 

 

  1. European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). (2015). Scientific Opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal. 13(5):4102.
  2. Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC). (2022). Legacy of lockdown on mental wellbeing and the role of coffee to support mood. Available at: https://www. coffeeandhealth.org/information-campaign/legacy-of-lockdown-on-mental-wellbeing-and-the-role-of-coffee-to-support-mood.
  3. Crippa A, et al. (2014). Coffee consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: a dose-response meta-analysis. Am J Epidemiol. 180(8):763-75.
  4. Carlstrom M & Larsson SC. (2018). Coffee consumption and reduced risk of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis. Nutr Revs. 76(6):395-417
  5. Rodriguez Artalejo F & Lopez Garcia E. (2017). Coffee consumption and cardiovascular  disease: a condensed review of epidemiological evidence and mechanisms. J Agric Fd Chem. 66(21):5257-63.
  6. O’Keefe JH, et al. (2018). Coffee for cardioprotection and longevity. Prog Cardiovasc Dis. 61(1):38-42
  7. Nehlig A. (2016). Effects of coffee/caffeine on brain health and disease: What should I tell my patients? Pract Neurol. 16(2):89-95.
  8. Boekema PJ. (1999). Coffee and gastrointestinal function: facts and fiction. A review. Scand J Gastroenterol. 230:35-9.
  9. Shimamoto T, et al. (2013). No association of coffee consumption with gastric ulcer, duodenal ulcer, reflux esophagitis, and non-erosive reflux disease: a cross-sectional study of 8,013 healthy subjects in Japan. PLoS One. 8(6):e65996.
  10. Nehlig A. (2022) Effects of coffee on the gastro-intestinal tract: a narrative review and literature update. Nutrients.14(2):399.