Kawa może zmniejszyć ryzyko nowotworów. Nowe wytyczne American Cancer Society

Wytyczne ACS opracowywane są przez amerykański panel ekspertów w dziedzinie badań nad rakiem, profilaktyki, epidemiologii, zdrowia publicznego i polityki oraz odzwierciedlają najbardziej aktualne dane naukowe dotyczące schematów żywienia i aktywności oraz ryzyka wystąpienia nowotworów1.

Nowe wytyczne opublikowane 9 czerwca 2020 roku przez American Cancer Society (ACS) sugerują, że picie kawy może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szeregu nowotworów, w tym raka wątroby i błony śluzowej macicy, raka jamy ustnej, gardła i krtani, a także do potencjalnego zmniejszenia ryzyka raka skóry u mężczyzn i kobiet oraz czerniaka złośliwego u kobiet1–3. Kawa może również przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia niektórych nowo­tworów układu pokarmowego1–3.

Związki te opierają się na wynikach najnowszych badań naukowych dotyczących schematów żywie­nio­wych i aktywności oraz ryzyka wystąpienia nowotworów, a także na światowych i amerykańskich wytycznych dotyczących żywienia1.

Mechanizmów leżących u podstaw korzystnego wpływu kawy jeszcze w pełni nie poznano. Wiadomo jednak, że napój ten zawiera setki biologicznie czynnych związków, w tym kofeinę, flawonoidy, lignany i inne polifenole, które uczestniczą w procesach organizmu, w tym w wydatkowaniu energii i naprawie DNA. Niektóre związki mają właściwości przeciwzapalne1–3.

Wytyczne opracowane przez ACS1 stanowią dodatkowe potwierdzenie monografii opublikowanej przez IARC w 2018 r., w której dokonano przeglądu wszystkich dostępnych badań nad kawą i rakiem i nie stwierdzono wyraźnego związku między spożyciem kawy a występowaniem nowotworów3, 4. Podobnie jak monografia IARC wytyczne ACS zalecają, aby spożywana kawa miała umiarkowaną temperaturę, ponieważ napoje gorące (o temperaturze powyżej 65°C) mogą zwiększać ryzyko wystą­pienia raka przełyku1, 3, 4.

Piśmiennictwo

  1. Rock C.L et al, 2020. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention, CA CANCER J CLIN, Dostęp pod adresem: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21591
  2. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2018. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: A Global Perspective. Continuous Update Project. The Third Expert Report. American Institute for Cancer Research; 2018. Dostęp pod adresem: wcrf.org/dietandcancer
  3. International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs Working Group, 2018. Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Vol 116 Dostęp pod adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543953/
  4. Loomis D et al, 2016. Carcinogenicity of drinking coffee, mate and very hot beverages. Lancet Oncol, 17(7):877-878.
  5. EFSA, 2015. Scientific Opinion on the Safety of Caffeine. EFSA J, 13(5):4102.

Uwagi

  • Na podstawie przeglądu bezpieczeństwa kofeiny przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności umiarkowane spożycie kawy można zdefiniować jako 3–5 filiża­nek dziennie5.
  • Kobietom w ciąży i karmiącym piersią zaleca się ograniczenie spożycia kofeiny do 200 mg dziennie5.