Badacze odkryli potencjalny związek między konsumpcją kawy a mniejszym ryzykiem dny moczanowej

Przegląd systematyczny i metaanaliza badań przeprowadzone przez badaczy z Central South University w Chinach dostarczyły nowych informacji na temat związku między piciem kawy a dną moczanową.

W analizie uwzględniono łącznie 11 badań obserwacyjnych – żadne z nich nie dostarczyło jednoznacznych dowodów na istnienie znaczącego powiązania między spożyciem kawy a stężeniem kwasu moczowego (SUA) lub ryzykiem wystąpienia hiperurykemii (HU). Zaobserwowano natomiast potencjalny związek między konsumpcją kawy a mniejszym ryzykiem dny moczanowej. Potrzebne są jednak dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy działania kawy na ryzyko wystąpienia tej choroby i potwierdzić ewentualne korzyści zdrowotne wynikające ze spożycia tego napoju.

Pełny opis wyników badan dostępny tutaj:

Zhang Y, Yang T, Zeng C, et al. Is coffee consumption associated with a lower risk of hyperuricaemia or gout? A systematic review and meta-analysis

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009809