Kawa i zdrowie

Kofeina w organizmie

Wchłanianie i przemiana kofeiny

Po spożyciu doustnym kofeina jest wchłaniana do krwi i tkanek w ciągu około 45 minut. Największe stężenie kofeiny w osoczu ma miejsce 15-120 minut po spożyciu. Czas połowicznego rozpadu kofeiny to około czterech godzin1, choć proces ten może trwać krócej lub dłużej w przypadku niektórych osób: u palaczy jest on szybszy niż u osób niepalących, natomiast u kobiet w ciąży czas połowicznego rozpadu kofeiny jest spowolniony, szczególnie w ostatnich etapach ciąży. Kofeina usuwana jest z organizmu głównie poprzez przemianę w wątrobie, dlatego też schorzenia wątroby mogą mieć wpływ na tempo usuwania kofeiny z organizmu. Podobne problemy mogą wystąpić u osób przyjmujących leki metabolizowane w wątrobie.

Różnorodność genetyczna a wchłanianie i przemiana kofeiny

Różnorodność genetyczna także może mieć wpływ na wchłanianie i przemiany kofeiny. Polimorfizm receptora5 adenozyny A2A może mieć wpływ na spontaniczne wchłanianie kofeiny, a np. osoby z genotypem ADORA2A 1083TT mogą mieć mniejszą wrażliwość na kofeinę. Przemiana kofeiny może być także zależna od różnych ekspresji genu kodującego enzym, który jest odpowiedzialny za 95% przemiany kofeiny (cytochrom P450 1A2 izozym). Taka różnorodność dzieli społeczność na osoby o wolnym i szybkim metabolizmie kofeiny6.