Kawa i zdrowie

Kofeina a zdrowie kości

Osteoporoza została opisana jako ‘choroba charakteryzująca się niską masą kostną i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania’. Podobnie jak inne choroby przewlekłe, osteoporoza ma podłoże wieloczynnikowe. Czynnikami ryzyka są między innymi wiek, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, różne poziomy aktywności fizycznej i spożycie wapnia. Spożywanie kofeiny wiązane było często ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia złamań osteoporotycznych oraz, choć nie ma na to wielu dowodów, często sugerowano, że kobiety powinny ograniczyć spożywanie kofeiny w celu obniżenia ryzyka zachorowania.

W większości dostępnych raportów nie wykryto żadnego znaczącego wpływu kofeiny na gęstość kości. W zestawieniu 32 badań obserwacyjnych z 200242 roku nie zaobserwowano żadnego ogólnie negatywnego wpływu kofeiny na zdrowie kości.  Możliwy negatywny wpływ na stan gęstości mineralnej kości został odnotowany głównie w populacjach z niedoborami wapnia lub wysokim wskaźnikiem spożycia kofeiny (powyżej 9 filiżanek dziennie). W rzeczywistości nie ma żadnego dowodu na to, iż kofeina ma szkodliwy wpływ na stan kości lub zasoby wapnia u badanych przyjmujących zalecaną dzienną dawkę wapnia42. Przeprowadzona niedawno metaanaliza sugeruje, że istnieje związek pomiędzy spożyciem kofeiny i zwiększonym ryzykiem złamań, szczególnie u kobiet.  Jednakże wnioski z przeprowadzonego niedawno badania kohortowego wskazują, że spożywanie kofeiny może wiązać się z nieznacznym spadkiem gęstości mineralnej kości, ale nie jest to jednoznaczne ze znaczącym wzrostem ryzyka wystąpienia osteoporozy lub złamań, do których dochodzi z powodu osteoporozy44. W związku z tym autorzy badania, Liu et al43, zasugerowali, że nie przeprowadzono wystarczającej ilości badań w tej kwestii, co uniemożliwia wyciągnięcie przekonujących wniosków, wobec czego konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.