Kawa i zdrowie

Kofeina a choroby neurodegeneracyjne

Kofeina a związane z wiekiem zaburzenia procesów poznawczych

Kilka badań epidemiologicznych sugeruje, że regularne, umiarkowane spożywanie kofeiny przez całe życie może spowolnić związane z wiekiem zaburzenia procesów poznawczych, szczególnie u kobiet i osób powyżej 80 roku życia24. Potrzebnych jest jednak więcej takich badań, aby zwiększyć moc statystyczną w kwestii wykrycia związku pomiędzy kofeiną i zaburzeniami poznawczymi.

Więcej informacji odnośnie związanych z wiekiem zaburzeń procesów poznawczych znajduje się tutaj.

Kofeina a choroba Alzheimera i Parkinsona

Kofeina przede wszystkim wpływa na mózg i znana jest nie tylko z pozytywnego wpływu na procesy poznawcze, ale także ze względu na zmniejszanie ryzyka pojawienia się związanych z wiekiem zaburzeń procesów poznawczych, tj. choroby Alzheimera i Parkinsona.

Badania na zwierzętach wykazały, że kofeina może posiadać właściwości przeciwdziałające różnego rodzaju zmianom patologicznym związanym z chorobą Alzheimera25,26. W przeprowadzonym niedawno przeglądzie systematycznym i metaanalizie wykryto prawidłowość polegającą na związku pomiędzy ochronnym działaniem spożywanej przez całe życie kofeiny a zagrożeniu rozwinięcia się choroby Alzheimera. Dostępne obecnie dane epidemiologiczne korzystają jednak z różnorodnych metod i obejmują ograniczoną liczbę badanych, istnieje więc potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prospektywnych badań kohortowych24.

Duża grupa badań epidemiologicznych wskazuje na odwrotną zależność pomiędzy spożyciem kawy i ryzykiem wystąpienia choroby Parkinsona. Zależność ta zmienia się wraz z przyjmowaną dawką kofeiny, a zatem sugeruje potencjalny związek przyczynowo-skutkowy27. Według wyników badań na zwierzętach, jest prawdopodobnym, że kofeina jest głównym składnikiem odpowiedzialnym za działanie prewencyjne kawy przeciw chorobie Parkinsona, przede wszystkim z powodu jej działania antagonistycznego w stosunku do receptorów adenozyny A2A28.

Gdy kofeina jest wchłaniana poprzez spożycie kawy, bezpośredni wpływ kofeiny na neuroprotekcję zdaje się być wzmocniony poprzez działanie innych składników kawy, które wspólnie prawdopodobnie wpływają na układ naczyniowy mózgu, barierę krew-mózg i stany zapalne.

Więcej informacji na temat kofeiny i zaburzeń neurodegeneracyjnych znajduje się tutaj.