Kawa i zdrowie

Kawa bezkofeinowa

Proces dekofeinizacji niemal całkowicie usuwa kofeinę z ziaren. Odbywa się, gdy nasiona są jeszcze ‘zielone’, zanim zostaną wyprażone.

Zgodnie z prawem europejskim, kawa bezkofeinowa musi zawierać maksymalnie:

  • w wyprażonych ziarnach - 0.1% kofeiny;
  • w kawie rozpuszczalnej - 0.3% kofeiny.

Dekofeinizacja ma miejsce w zakładach produkujących żywność. Proces ten składa się z następujących etapów:

  • Namaczanie zielonych ziaren w wodzie lub na parze w celu wyodrębnienia kofeiny.
  • Wydobywanie kofeiny z ziaren. Dzieje się to za pomocą wody, rozpuszczalnika lub węgla aktywnego.
  • Osuszanie ziaren kawy bezkofeinowej do ich początkowego poziomu nawodnienia.

Oprócz wody, rozpuszczalnikami wykorzystywanymi do procesu dekofeinizacji są zazwyczaj octan etylu, chlorek metylenu (dicholorometan lub DCM) lub nadkrytyczny dwutlenek węgla.

Proces dekofeinizacji może nieznacznie się różnić zależnie od zakładu, jednakże zazwyczaj woda lub rozpuszczalnik są przepuszczane przez namoczone ziarna, co prowadzi do uwolnienia kofeiny. Następnie taka mieszanka jest odcedzana naczyniem do ekstrakcji, a proces ten powtarzany jest wielokrotnie, do momentu aż bardzo niewielkie ilości kofeiny zostaną w ziarnie. Wszystkie etapy tego procesu są dokładnie kontrolowane w celu upewnienia się, że wszelkie ewentualne pozostałości rozpuszczalnika są w obrębie dopuszczalnego prawnie poziomu.