Kawa a zdrowie - Publikacje polskich ekspertów

 1. Kawa w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, wywiad z prof. dr. hab. Mirosławem Jaroszem, dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia, Lekarz POZ; 6/2018, vol.4.
 2. Can coffee consumption lower the risk of Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease? A literature review, dr Regina Wierzejska (Instytut Żywności i Żywienia), Archives of Medical Science 2017; 13, 3: 507–514.
 3. Coffee conspumption and cardiovascular diseases – has the time come to change dietary advice?, dr Regina Wierzejska (Instytut Żywności i Żywienia), Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2016, 66.
 4. Wpływ kawy, herbaty, kakao na ciśnienie tętnicze i układ sercowo-naczyniowy, prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek, Teresa Kosicka (Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), Nadciśnienie tętnicze, 2014, 18, nr 1.
 5. Picie kawy a ryzyko cukrzycy typu 2. Optymistyczne doniesienia naukowe, prof. dr hab. Mirosław Jarosz, dr Regina Wierzejska (Instytut Żywności i Żywienia), Przegląd Epidemiologiczny, 2012; 66: 509 – 512.
 6. Kofeina, cz. I. Powszechność stosowania kofeiny oraz jej działanie na organizm, dr n. farm. Halina Bojarowicz, Małgorzata Przygoda (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(1).
 7. Spożycie kawy a choroby układu sercowo – naczyniowego. Ochrona czy ryzyko?, dr n. med. Marcin Dominiak, prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak (Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Polski Przegląd Kardiologiczny, 2006, 6:433-436.
 8. Tea and coffee as the main sources of oxalate in diets of patients with kidney oxalate stones, Anna Gasińska, dr Danuta Gajewska (Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW), Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2007, 58, NR 1, 61-67.
 9. Kawa – zagrożenie czy ochrona, Teresa Kosicka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek (Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) Hanna Kara-Perz (Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Przewodnik Lekarza /Guide for GPs 2004, 9, 78-83.
 10. Wpływ wybranych składników żywności na aktywność psychofizyczną człowieka, prof. dr hab. Inż. Teresa Leszczyńska, Paweł M. Pisulewski (Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 38:12-24.
 11. Caffeine and health, prof. dr hab. Mirosław Jarosz, dr Regina Wierzejska (Instytut Żywności i Żywienia), Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2003, 30 (3/4).
 12. Maternal caffeine intake and its effect on pregnancy outcomes, prof. dr hab. Mirosław Jarosz, dr Regina Wierzejska, Magdalena Siuba-Strzelińska (Instytut Żywności i Żywienia), European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2012; 160: 156-160.